Velskrevet og korrekt innhold er viktig både for omdømme og troverdighet. Trenger du hjelp, vi kan bistå med alt fra tekstforfatting, korrektur, språkvask til ferdig journalistiske produkter, klar til publisering

Para AS har bred erfaring med journalistisk innholdsproduksjon, både tekst, lyd og foto. Vi kan levere ferdig journalistisk innhold til medier og andre virksomheter.

Vi kan også hjelpe bedrifter med alle typer tekster som salgsbrev, nyhetsbrev, brosjyrer, annonser, produktark, fagartikler eksternt eller på eget nettsted, blogginnlegg, årsrapport, bedriftspresentasjoner og så videre. Vi har også, som få andre spesialkompetanse på lyd. Både i forhold til journalistiske produkter som reportasjer og dokumentarer, men også produksjon av kommersielle lydbudskap for radio og nett.

Ferdig journalistiske produkter

Ferdig journalistiske produkter

Vi produserer ferdige journalistiske produkter til medier som radio, avis og til andre virksomheter.

Vi kan levere fra idé til ferdig produkt, med både tekst og bilder eller lyd, klar til publisering. Vi leverer enkeltreportasjer, reportasjeserier og større prosjekter.

Påmeldingssystem og billettsalg

Påmeldingssystem og billettsalg

En økende andel av påmeldinger og registrering av deltagere skjer i dag på nett. Dersom du arrangerer konferanse, workshop, event, møte eller kurs, kan vi bistå med skreddersydd løsning for påmelding og/eller salg av billetter direkte fra egen nettside.

Vi benytter e-handelsløsningen, Woocommerce som plattform for å håndtere påmelding og registrering av deltagere. Med denne løsningen er det mulig å sette opp ulike typer og kategorier av gratis eller betalbare billetter. Du kan tilknytte ubegrenset med tilleggsprodukter til hver billettype og ulike betalingsløsninger for betalbare billetter. Løsningen kommer også med en ventelisteordning.

Registreringssiden kan tilpasses slik at du får samlet inn akkurat den informasjonen som er viktig for deg. WooCommerce gir deg så full kontroll over alle påmeldinger, deltakerdata og så videre. Om ønskelig kan en deltakerliste publiseres automatisk på nett.

Internnett og medlemsområde

Internnett og medlemsområde

Vi kan tilby løsninger for å låse innhold (medlemsressurser, opplæringsprogrammer, videoer, bøker, kurs osv.). Særlig praktisk for organisasjoner eller bedrifter som ønsker å reservere unikt innhold for medlemmer eller ansatte.

Våre verktøy lar deg selektivt beskytte dine artikler/innlegg/sider ved å opprette ulike tilgangsnivåer for medlemskap.

Kunnskapsbase og ressurssenter

Kunnskapsbase og ressurssenter

Nettbasert system for å tilgjengeliggjøre store mengder strukturert informasjon og dokumentasjon i en søkbar og selvbetjent kunnskapsbase.

Dette kan være et svært nyttig verktøy for bedrifter eller organisasjoner som har behov for et online ressursbibliotek med innebygd FAQ-modul, enten det er for egne medlemmer, ansatte eller for kunder og allmenhet.

Nettbasert kalkulasjonsverktøy

Nettbasert kalkulasjonsverktøy

Unikt verktøy for å gjøre online kalkulasjoner og kostnadsestimering på nett.