WEBUTVIKLING

Når vi utvikler websider har vi alltid en workshop med kunden som bidrar til å sikre en god prosess og sluttleveranse. Her jobber vi med innhold, behov, mål søkemotoroptimalisering og struktur.

Basert på resultatet fra workshop velges en relevant publiseringsløsning og design utarbeides. Er det ønskelig kan vi også publisere innhold og sørge for at alt er klart til lansering.

CMS (Publiseringsløsning)
Bokstavene “CMS” er en forkortelse for Content Management System eller publiseringsløsning om du vil. CMSen gjør det lett å opprette sider, organisere og redigere innholdet på din hjemmeside.

Det finnes mange forskjellige publiseringsløsninger i ulike størrelser. Vi hjelper deg med å finne riktig løsning, enten du ønsker et standard nettsted med bedriftsinformasjon, en blogg eller et stort og omfattende nettsted.
Den publiseringsløsningene vi benytter oss mest av er WordPress.

Webdesign
Et godt webdesign hensyntar en nettbrukers tilsynelatende tilfeldige atferd, sydd sammen med produktets/firmaets eller tjenestens identitet, generell brukervennlighet og ikke minst søkemotoroptimalisering. Finner ikke Google deg, finner trolig ikke kundene deg heller.

Det er stor forskjell på hvordan et nettsted oppleves gjennom en PC og gjennom en mobil. Det er også stor forskjell på bruksmønster og hva slags situasjon man er i når man kommer fra en mobil enhet kontra en stasjonær maskin. Slikt er det viktig å hensynta.

what-is-responsive-web-design-700x466

 

Webstrategi:
Hva må du gjøre for at din nettside blir lett å finne for kunder som søker på varer og tjenester i din bransje? Er tekstene på siden laget slik at du kommer høyt opp i google? Er menystrukturen din bygget slik at det er lett for kundene å finne den informasjonen de er på jakt etter? Alle valgene du tar får innvirkning på andre områder. Hvilken struktur du setter på innholdet påvirker hvor brukervennlig nettstedet blir, samtidig som det også påvirker hvor godt søkemotoroptimalisert nettstedet ditt blir.

 
Se prisstruktur
Se alle våre nylige avsluttede webprosjekterSe referanser